Kasper Kepsu, Den besvärliga provinsen. Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet

Författare

  • Nils Erik Villstrand
Nummer
Sektion
Granskningar

Publicerad

2015-01-01

Referera så här

Villstrand, N. E. (2015). Kasper Kepsu, Den besvärliga provinsen. Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet. Historisk Tidskrift för Finland, 100. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/59211