Arja Rantanen, Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721–1868

Författare

  • Per Sörlin
Nummer
Sektion
Granskningar

Publicerad

2015-01-01

Referera så här

Sörlin, P. (2015). Arja Rantanen, Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721–1868. Historisk Tidskrift för Finland, 100. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/59212