Mera om S:t Erik och S:t Henrik – svar på Eljas Orrmans diskussionsinlägg

Författare

  • Mikko Heikkilä
Nummer
Sektion
Diskussion

Publicerad

2015-01-01

Referera så här

Heikkilä, M. (2015). Mera om S:t Erik och S:t Henrik – svar på Eljas Orrmans diskussionsinlägg. Historisk Tidskrift för Finland, 100. Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/59213