Antifascismen i Norden

ett nytt forskningsfält

  • Kasper Braskén
  • Matias Kaihovirta
  • Mats Wickström
Sektion
Inledning
Publicerad
maj 22, 2017
Referera så här
Braskén, K., Kaihovirta, M., & Wickström, M. (2017). Antifascismen i Norden: ett nytt forskningsfält. Historisk Tidskrift för Finland, 102(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/63662