Antifascismen i Norden

ett nytt forskningsfält

Författare

  • Kasper Braskén
  • Matias Kaihovirta
  • Mats Wickström
Sektion
Inledning

Publicerad

2017-05-22

Referera så här

Braskén, K., Kaihovirta, M., & Wickström, M. (2017). Antifascismen i Norden: ett nytt forskningsfält. Historisk Tidskrift för Finland, 102(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/63662