Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson (red.), Politik underifrån. Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal

  • Matias Kaihovirta
Sektion
Granskningar
Publicerad
maj 22, 2017
Referera så här
Kaihovirta, M. (2017). Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson (red.), Politik underifrån. Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal. Historisk Tidskrift för Finland, 102(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/64146