Socialt och kulturellt vakna medborgare. Socialistisk finlandssvensk folkbildning från samarbete till splittring i Folkets Bildningsförbund r.f., 1945–1949

  • Mats Wickström
  • Jonas Ahlskog
Sektion
Uppsatser
Publicerad
dec 18, 2017
Referera så här
Wickström, M., & Ahlskog, J. (2017). Socialt och kulturellt vakna medborgare. Socialistisk finlandssvensk folkbildning från samarbete till splittring i Folkets Bildningsförbund r.f., 1945–1949. Historisk Tidskrift för Finland, 102(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/66924