Den finländska tidningspressen som samhällsspegel under 1900-talet

  • Lars-Folke Landgrén
Sektion
Översikter
Publicerad
dec 18, 2017
Referera så här
Landgrén, L.-F. (2017). Den finländska tidningspressen som samhällsspegel under 1900-talet. Historisk Tidskrift för Finland, 102(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/66925