Gunilla Tegengren, Sverige och Norrlanden. Förvaltning och nordlig expansion 1250–1550

  • Eljas Orrman
Sektion
Granskningar
Publicerad
dec 18, 2017
Referera så här
Orrman, E. (2017). Gunilla Tegengren, Sverige och Norrlanden. Förvaltning och nordlig expansion 1250–1550. Historisk Tidskrift för Finland, 102(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/66927