Mats Hallenberg & Johan Holm, Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid

  • Jenni Merovuo
Sektion
Granskningar
Publicerad
dec 18, 2017
Referera så här
Merovuo, J. (2017). Mats Hallenberg & Johan Holm, Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid. Historisk Tidskrift för Finland, 102(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/66929