Jens Ljunggren, Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet

  • Matias Kaihovirta
Sektion
Granskningar
Publicerad
dec 18, 2017
Referera så här
Kaihovirta, M. (2017). Jens Ljunggren, Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet. Historisk Tidskrift för Finland, 102(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/66930