Finlands reformator som monument – ett nationsbyggande projekt med förhinder 1865–1888

Författare

  • Britt-Marie Villstrand
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2018-01-31

Referera så här

Villstrand, B.-M. (2018). Finlands reformator som monument – ett nationsbyggande projekt med förhinder 1865–1888. Historisk Tidskrift för Finland, 102(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/69157