Monolog eller dialog? Den tidigmoderna svenska staten i möte med sina undersåtar

Författare

  • Nils Erik Villstrand
Sektion
Översikter och meddelanden

Publicerad

2018-01-31

Referera så här

Villstrand, N. E. (2018). Monolog eller dialog? Den tidigmoderna svenska staten i möte med sina undersåtar. Historisk Tidskrift för Finland, 102(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/69160