Ett år med fritt ord. En personlig betraktelse över det svenska tryckfrihetsåret 2016

Författare

  • Jonas Nordin
Sektion
Översikter och meddelanden

Publicerad

2018-01-31

Referera så här

Nordin, J. (2018). Ett år med fritt ord. En personlig betraktelse över det svenska tryckfrihetsåret 2016. Historisk Tidskrift för Finland, 102(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/69163