Jan Kronholm, En sjöresa till Ostindien. Fregattskeppet Concordias färd till Batavia 1782–1785

Författare

  • Maren Jonasson
Sektion
Granskningar

Publicerad

2018-01-31

Referera så här

Jonasson, M. (2018). Jan Kronholm, En sjöresa till Ostindien. Fregattskeppet Concordias färd till Batavia 1782–1785. Historisk Tidskrift för Finland, 102(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/69166