”I händerna på arkangeliter, judar och andra schackrare” – Debatten om gårdfarihandel på Finlands lantdag 1877–1878

  • Jens Grandell
  • Hanna Lindberg
Sektion
Uppsatser
Publicerad
sep 11, 2018
Referera så här
Grandell, J., & Lindberg, H. (2018). ”I händerna på arkangeliter, judar och andra schackrare” – Debatten om gårdfarihandel på Finlands lantdag 1877–1878. Historisk Tidskrift För Finland, 103(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/69230