Knubbmorin, Handels-Maj och Mamsell Bygden - tidiga lanthandlerskor i etnologiskt frågelistmaterial

  • Jens Grandell
  • Ann-Catrin Östman
Sektion
Uppsatser
Publicerad
sep 11, 2018
Referera så här
Grandell, J., & Östman, A.-C. (2018). Knubbmorin, Handels-Maj och Mamsell Bygden - tidiga lanthandlerskor i etnologiskt frågelistmaterial. Historisk Tidskrift För Finland, 103(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/69246