”Det hänger på ett hår” Praktiker och moral i handeln med människohår Finland 1870–1900

Författare

  • Johanna Wassholm
  • Anna Sundelin Åbo Akademi
Sektion
Uppsatser

Publicerad

2018-09-11

Referera så här

Wassholm, J., & Sundelin, A. (2018). ”Det hänger på ett hår” Praktiker och moral i handeln med människohår Finland 1870–1900. Historisk Tidskrift för Finland, 103(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/69247