”Det hänger på håret” Praktiker och moral i handeln med människohår Finland 1870–1900

  • Johanna Wassholm
Sektion
Uppsatser
Publicerad
sep 11, 2018
Referera så här
Wassholm, J. (2018). ”Det hänger på håret” Praktiker och moral i handeln med människohår Finland 1870–1900. Historisk Tidskrift För Finland, 103(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/69247