Tingens paria. Romers gårdfarihandel och artefakters betydelse under första hälften av 1900-talet

  • Jutta Ahlbäck
Sektion
Uppsatser
Publicerad
sep 11, 2018
Referera så här
Ahlbäck, J. (2018). Tingens paria. Romers gårdfarihandel och artefakters betydelse under första hälften av 1900-talet. Historisk Tidskrift för Finland, 103(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/69798