Kriser och resiliens i Finlands historia 1400–2000

Författare

  • Petri Karonen
  • Nils Erik Villstrand

Abstract

-

Sektion
Översikter och meddelanden

Publicerad

2018-05-07

Referera så här

Karonen, P., & Villstrand, N. E. (2018). Kriser och resiliens i Finlands historia 1400–2000. Historisk Tidskrift för Finland, 102(4). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/70364