Några anteckningar till frågan om Åbo domkyrkas invigning

Författare

  • Bertil Nilsson

Abstract

-

Sektion
Översikter och meddelanden

Publicerad

2018-05-07

Referera så här

Nilsson, B. (2018). Några anteckningar till frågan om Åbo domkyrkas invigning. Historisk Tidskrift för Finland, 102(4). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/70366