Jörgen Gustafson, Historielärobokens föreställningar. Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000

  • Pia Mikander

Abstract

-

Sektion
Granskningar
Publicerad
maj 7, 2018
Referera så här
Mikander, P. (2018). Jörgen Gustafson, Historielärobokens föreställningar. Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000. Historisk Tidskrift För Finland, 102(4). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/70370