Den sanna bildningen. Nationellt och universellt som strategi inom den finska kunskapseliten, ca 1820–1850

Författare

  • Julia Dahlberg

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2016-12-01

Referera så här

Dahlberg, J. (2016). Den sanna bildningen. Nationellt och universellt som strategi inom den finska kunskapseliten, ca 1820–1850. Historisk Tidskrift för Finland, 101(4). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/70379