Återanvändningen av text i den finska tidningspressen 1771–1853

Författare

  • Hannu Salmi
  • Asko Nivala
  • Heli Rantala
  • Reetta Sippola
  • Aleksi Vesanto
  • Filip Ginter

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2018-01-01

Referera så här

Salmi, H., Nivala, A., Rantala, H., Sippola, R., Vesanto, A., & Ginter, F. (2018). Återanvändningen av text i den finska tidningspressen 1771–1853. Historisk Tidskrift för Finland, 103(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/80405