Det akustiska stadssamhället. Ljudlandskapet som informationsförmedlingskanal för den offentliga makten och för stadsbor i 1700-talets Sverige

Författare

  • Panu Savolainen

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2019-10-04

Referera så här

Savolainen, P. (2019). Det akustiska stadssamhället. Ljudlandskapet som informationsförmedlingskanal för den offentliga makten och för stadsbor i 1700-talets Sverige. Historisk Tidskrift för Finland, 104(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/85808