Diplomatins vakande öga. Utländska sändebuds hantering av rykten i Stockholm under 1746–1747 års riksdag

Författare

  • Sophie Holm

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2019-10-04

Referera så här

Holm, S. (2019). Diplomatins vakande öga. Utländska sändebuds hantering av rykten i Stockholm under 1746–1747 års riksdag. Historisk Tidskrift för Finland, 104(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/85809