Skapandet av den segregerade staden i de förindustriella Björneborg och Vasa

Författare

  • Niklas Rapo

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2019-10-05

Referera så här

Rapo, N. (2019). Skapandet av den segregerade staden i de förindustriella Björneborg och Vasa. Historisk Tidskrift för Finland, 104(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/85815