Om den rätta förståelsen av kung Magnus Erikssons brev av år 1334 till invånarna i de finska landskapen

  • Eljas Orrman

Abstract

-

Sektion
Översikter och meddelanden
Publicerad
okt 5, 2019
Referera så här
Orrman, E. (2019). Om den rätta förståelsen av kung Magnus Erikssons brev av år 1334 till invånarna i de finska landskapen. Historisk Tidskrift för Finland, 104(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/85818