Nödhjälp eller skapandet av ett ideal-samhälle? Filantropisk verksamhet i lokalsamhället under mellankrigstiden

  • Leena Enbom
  • Susanna Fellman

Abstract

-

Sektion
Uppsatser
Publicerad
mar 1, 2020
Referera så här
Enbom, L., & Fellman, S. (2020). Nödhjälp eller skapandet av ett ideal-samhälle? Filantropisk verksamhet i lokalsamhället under mellankrigstiden. Historisk Tidskrift för Finland, 104(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/91008