Stad och stat. Nyen, migrationen och borgarna under 1600-talets andra hälft

Författare

  • Kasper Kepsu

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2020-07-01

Referera så här

Kepsu, K. (2020). Stad och stat. Nyen, migrationen och borgarna under 1600-talets andra hälft. Historisk Tidskrift för Finland, 104(4). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/97183