”Wpror, buller och obestondh”. Några anmärkningar beträffande diskussionen kring Västgötaherrarnas uppror

Författare

  • Andrej Scheglov

Abstract

-

Sektion
Översikter och meddelanden
Publicerad
jul 1, 2020

Referera så här

Scheglov, A. (2020). ”Wpror, buller och obestondh”. Några anmärkningar beträffande diskussionen kring Västgötaherrarnas uppror. Historisk Tidskrift för Finland, 104(4). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/97185