I minoritetsnationens tjänst. John Gardberg och det lokalt förankrade försvaret av Svenskfinland i Karis, ca 1930–1970

Författare

  • Mats Wickström
  • Victor Wilson

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2020-07-01 — Uppdaterad 2021-08-26

Versioner

Referera så här

Wickström, M., & Wilson, V. (2021). I minoritetsnationens tjänst. John Gardberg och det lokalt förankrade försvaret av Svenskfinland i Karis, ca 1930–1970. Historisk Tidskrift för Finland, 105(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/97195 (Original work published 01 juli 2020)