Positiv svenskhet! Den svenskspråkiga nationalsocialismen i Finland och språkfrågan, 1936–1944

Författare

  • Anton Weckman
  • Mats Wickström

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2020-07-01 — Uppdaterad 2021-08-26

Versioner

Referera så här

Weckman, A., & Wickström, M. (2021). Positiv svenskhet! Den svenskspråkiga nationalsocialismen i Finland och språkfrågan, 1936–1944. Historisk Tidskrift för Finland, 105(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/97196 (Original work published 01 juli 2020)