Den konservativa kontinuiteten i Finlands skolväsende från mellankrigstiden till kalla kriget

Författare

  • Ville Okkonen

Abstract

-

Sektion
Uppsatser

Publicerad

2020-07-01 — Uppdaterad 2021-08-26

Versioner

Referera så här

Okkonen, V. (2021). Den konservativa kontinuiteten i Finlands skolväsende från mellankrigstiden till kalla kriget. Historisk Tidskrift för Finland, 105(1). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/97197 (Original work published 01 juli 2020)