Presentation av forsknings-projektet ”Känslor i 1700-talets vardagsliv: Klass, kön och fromhet i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning”

  • Alf Arvidsson
  • Ina Lindblom
  • Richard Pettersson

Abstract

-

Sektion
Översikter och meddelanden
Publicerad
jul 1, 2020
Referera så här
Arvidsson, A., Lindblom, I., & Pettersson, R. (2020). Presentation av forsknings-projektet ”Känslor i 1700-talets vardagsliv: Klass, kön och fromhet i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning”. Historisk Tidskrift för Finland, 105(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/97212