Martin Andersson, Migration i 1600-talets Sverige. Älvsborgs lösen 1613–1618

  • Nils Erik Villstrand

Abstract

-

Sektion
Granskningar
Publicerad
jul 1, 2020
Referera så här
Villstrand, N. E. (2020). Martin Andersson, Migration i 1600-talets Sverige. Älvsborgs lösen 1613–1618. Historisk Tidskrift för Finland, 105(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/97213