Johan Stenfeldt, Renegater. Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism

Författare

  • David Brolin

Abstract

-

Sektion
Granskningar

Publicerad

2020-07-01 — Uppdaterad 2021-08-26

Versioner

Referera så här

Brolin, D. . (2021). Johan Stenfeldt, Renegater. Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism. Historisk Tidskrift för Finland, 105(2). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/97214 (Original work published 01 juli 2020)