Suomen venäjänkieliset mediaYleisönä

Kirjoittajat

  • Tiina Sotkasiira

Avainsanat:

mediankäyttö, Suomen venäjänkieliset

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee Suomen venäjänkielisten mediankäyttöä vuosina 2015–2016 kerätyn haastatteluaineiston valossa. Keskityn siinä venäjänkielisten mediankäytön motiiveihin sekä siihen, missä maassa tuotettua mediaa he
ensisijaisesti käyttävät. Kommunikatiivisen suuntautumisen tarkastelun ohella pohdin, millaisia konflikteja venäjänkielisten mediankäyttöön liittyy sekä kuinka he menettelevät suunnistaessaan mediaympäristöjensä sekä niiden sisältämien ristiriitaisuuksien välillä. Tutkimus todentaa Suomen venäjänkielisten mediamaiseman voimakkaan politisoitumisen. Tämän ilmiön ymmärtämiseksi aineistosta tuotetaan venäjänkielisten mediankäyttöä kuvaava tyypittely. Mediankäytön ”Venäjän-mielistyminen”, mediasta itsensä etäännyttäminen
sekä median kriittinen ja monia lähteitä sisältävä käyttö ovat reaktioita mediamaiseman voimakkaaseen politisoitumiseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-09-01

Viittaaminen

Sotkasiira, Tiina. 2017. ”Suomen venäjänkieliset mediaYleisönä”. Idäntutkimus 24 (3):20-35. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77737.