Kallen matkassa Itä-Euroopan kaupunkikohteissa

Kirjoittajat

  • Laura Saarenmaa Turun yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan seksiturismia suomalaisen Kalle-lehden Neuvostoliittoon ja Itä-Eurooppaan suuntautuneissa seksimatkakertomuksissa vuosien 1975 ja 1985 välisenä aikana. Analyysin lähtökohtana on ajatus populaarimedian todellisuutta tuottavista mekanismeista ja roolista asenteiden, ihanteiden sekä ajattelu- ja toimintamallien muokkaamisessa. Antropologi Arjun Appadurain (1996) sosiaalisen mielikuvituksen määritelmää seuraten artikkelissa tulkitaan Kallen matkakertomuksissa ilmaistuja käsityksiä ja asenteita Neuvostoliittoa ja sen etupiiriin kuuluneita sosialistimaita kohtaan lehden lukijoille tarjoutuneena sosiaalista mielikuvitusta muokanneena mielikuvaharjoituksena. Seksimatkakertomusten voi nähdä haastaneen aikansa valtajulkisuuden normeja. Kymmenen vuoden aikajänteellä näkyväksi tulevat myös Neuvostoliittoa koskevien asenteiden muuttuminen sekä kyynistyvät asenteet naisia kohtaan.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-07-01

Viittaaminen

Saarenmaa, Laura. 2019. ”Kallen matkassa Itä-Euroopan kaupunkikohteissa”. Idäntutkimus 26 (2):40-51. https://doi.org/10.33345/idantutkimus.83683.