Suomen nykynuorten käsityksiä Karjalasta

  • Chloe Wells

Abstrakti

Tämä artikkeli käsittelee ennen tutkimatonta aihetta: Minkälaisia merkityksiä Suomessa asuvat nykynuoret liittävät Karjalaan? Kysymykseen vastataan fokusryhmähaastatteluilla vuonna 2017 kerätyn aineiston avulla. Tutkimuksessa haastateltiin lukiolaisia (16–19 vuotta) ympäri Suomen. Tässä artikkelissa ”Karjala” viittaa maantieteelliseen Karjalaan, jonka Suomi luovutti Neuvostoliitolle toisen maailmansodan seurauksena. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että monet Karjalan jättäneistä suomalaisista pitävät sitä ”täydellisenä menetettynä paikkana”. Tulokset osoittavat, että Karjalalla on nuorten elämässä merkitystä, se on heille läsnä, ja he tuntevat olevansa osa ”meitä”, jotka menettivät Karjalan.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 30, 2019