2023 teemanumerojen kirjoittajahaut 1

2022-02-23

Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja formatiiviset interventiot kasvatustieteissä -teemanumero (3/23):  Tämän teemanumeron tavoitteena on tuoda yhteen viimeaikaista Suomessa tehtyä kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan pohjautuvaa tutkimusta sekä formatiivisia interventioita ja Muutoslaboratorioita koskevia tutkimuksia kasvatustieteen saralta. Artikkelikäsikirjoitukset viimeistään 15.10.2022 osoitteeseen jaakko.hilppo(at)helsinki.fi. Otamme myös vastaan ehdotuksia lyhyiksi kirjoituksiksi, puheenvuoroiksi, kolumneiksi, kirja-arvioiksi, uutisiksi sekä kongressikuvauksiksi. Lisätietoja