Kasvatus siirtyy APA7-viittaustyyliin

2024-06-07

Kasvatuksen toimitusneuvosto päätti kokouksessaan 3.6.2024, että Kasvatus-lehti siirtyy käyttämään APA7-viittaustyyliä. Kyse on päätöksestä, joka muuttaa vain lehden teknisen puolen toteuttamista. Sisällön suhteen lehti julkaisee entiseen tapaansa mahdollisimman laajasti kasvatusalan eri tulokulmia edustavia tieteellisiä artikkeleita ja muita kirjoituksia.  


APAan päädyttiin etupäässä siksi, että se on yleisin Suomen yliopistojen kasvatustieteellisissä tiedekunnissa ja oppiaineissa opetettava viittaustyyli. Lisäksi se on käytössä useissa kotimaisissa kasvatusalan tiedelehdissä, jolloin lehden vaihtaminen on tarvittaessa kirjoittajille helppoa.  


APA-viittaustyyli on standardi, joka mahdollistaa erilaisten viitteidenhallintaohjelmien käytön. Koska viitteidenhallintaohjelma muotoilee tekstiviitteet ja luo lähdeluettelon automaattisesti, sen käyttö vähentää virheitä tekstiviitteissä ja lähdeluettelossa. Viitteidenhallintaohjelmissa on mahdollista valita suomenkielinen APA-viittaustyyli.  


Muutos tulee voimaan vuoden 2025 alusta, mistä lähtien kaikki uudet toimitukseen lähetettävät käsikirjoitukset noudattavat APA7-viittaustyyliä. 


Ennen 1.1.2025 lähetettävät ja jo toimitusprosesseissa olevat kirjoitukset noudattavat lehden entisiä ohjeita, ks. https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/kasvatus/ohjeita-kirjoittajalle/tarkemmat-kirjoitusohjeet.