Toimituskunta

Päätoimittajat

Hanna Kuusela (Tampereen yliopisto)
Juhana Venäläinen (Itä-Suomen yliopisto)

Toimitussihteeri

Maija Rämö (Kulttuurintutkimuksen seura, sihteeri@kultut.fi)

Toimittajat

Elsi Hyttinen (Turun yliopisto)
Maarit Jaakkola (Göteborgin yliopisto)
Aino-Kaisa Koistinen (Jyväskylän yliopisto)
Kirsi Laurén (Itä-Suomen yliopisto)
Kaisa Murtoniemi (Tampereen yliopisto)
Katja Mäkinen (Jyväskylän yliopisto)
Vesa Puuronen (Oulun yliopisto)
Leena-Maija Rossi (Helsingin yliopisto)
Maria Ruotsalainen (Jyväskylän yliopisto)
Tiina Suopajärvi (Turun yliopisto)
Antti Teittinen (Kehitysvammaliitto)
Riikka Turtiainen (Turun yliopisto)

 

Esittelyt

Elsi Hyttinen (esittely tulossa)

Maarit Jaakkola, YTT, FM, dosentti. Työskentelee mediatutkijana Göteborgin yliopistossa, vara- ja apulaisjohtajana pohjoismaisen media- ja viestinnäntutkimuksen keskuksessa Nordicomissa sekä journalismin yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa. Tutkimusintressit sijoittuvat median ja journalismin, kulttuurin ja oppimisen kysymysten leikkauspisteeseen. Viimeaikaisina tutkimuksen kohteina ovat olleet kulttuurijournalismi ja -kritiikki, käyttäjälähtöinen kulttuurinen sisällöntuotanto, digitaaliset menetelmät ja menetelmien digitalisointi sekä journalismin pedagogiikka ja journalismi julkisena pedagogiikkana.

Aino-Kaisa Koistinen on nykykulttuurin tutkimuksen tohtori (JYU) ja mediakulttuurin dosentti (Turun yliopisto). Hän on työskennellyt muun muassa projekteissa Abusive Sexuality and Sexual Violence in Contemporary Culture, Transmedia Literacy, Uses of Fantasy (Global Hobbit Project -vastaanottotutkimuksen Suomen osahanke) ja Dialogue and Argumentation for Cultural Literacy in Schools (DIALLS). Koistinen on yksi kansainvälisen Monster Networkin perustajajäsenistä sekä Suomen tieteis- ja fantasiatutkimuksen seuran (FINFAR) puheenjohtaja. Hän on myös Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteistön (JYU.Wisdom) jäsen.

Hanna Kuusela, PhD, dos., on akatemiatutkija Tampereen yliopistossa. Hän on tutkinut niin nyky-yhteiskunnan ja talouden muutoksia kuin nykykirjallisuuttakin kulttuurintutkimuksellisella otteella. Tämänhetkisiä tutkimuskohteita ovat etenkin vauraat ja varakkuus, taiteellinen yhteistuotanto sekä yliopistodemokratia. Kuuselan kirjoja ovat muun muassa Huipputuloiset (Anu Kantolan kanssa) ja Konsulttidemokratia (Matti Ylösen kanssa).

Kirsi Laurén, FT, Itä-Suomen yliopisto, kulttuurisen ympäristötutkimuksen dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja folkloristiikan ja kertomusten tutkimuksen dosentti Oulun yliopistossa. Kiinnostuksen kohteita muun muassa ihmisen luontosuhde, ympäristökertomukset ja rajaseudun kulttuurit. Väitöskirja (2006) soista ja kulttuurisesta luontosuhteesta.

Kaisa Murtoniemi, YTM, apurahatutkija ja jatko-opiskelija Tampereen yliopistossa. Kulttuurintutkimuksen alan väitöstutkimus tarkastelee tapoja, joilla taidetta ja kulttuuria arvotetaan julkisissa keskusteluissa. Kiinnostuksen kohteena erityisesti nykyhetken valtasuhteiden ja yhteiskunnallisen kontekstin vaikutus puhetapoihin.

Katja Mäkinen, YTT, FM, dosentti. Työskentelee yliopistotutkijana Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Tutkimus koskee kansalaisuutta, osallistumista, identiteettejä, kulttuuriperintöä sekä tiloja ja paikkoja. Mielenkiinto kohdistuu kulttuuripolitiikan, osallistavan hallinnan ja EU:n kansalaisuus- ja kulttuuriohjelmien käsitteelliseen ja etnografiseen tutkimukseen.

Vesa Puuronen, YT, Oulun yliopisto, sosiologian professori. Tutkimuskohteita rasismi, oikeistopopulismi, riskien individualisoiminen, lastensuojelu, syrjäisen maaseudun yksinäiset poikamiehet, yhteiskuntatieteiden metodologia ja vallankumous. Väitöskirja (1995) nuorten keskustelukulttuureista.

Leena-Maija Rossi, FT, yliopistonlehtori, taidehistorian ja sukupuolentutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa, visuaalisen kulttuurin dosentti Turun yliopistossa. Tutkimusintressejä kehystää queerteoreettinen ja intersektionaalinen feministinen keskustelu, tutkimusaiheet löytyvät vaihdellen mediakulttuurin, nykytaiteen ja käsitteellisten kysymysten piiristä.

Tiina Suopajärvi, FT, dos., on etnologian yliopisto-opettaja Turun yliopistosta. Vuosina 2021–2023 hän työskentelee Koneen Säätiön rahoittamassa Akateemisten affektien etnografia-tutkimusprojektissa tarkastellen affektien liikkeitä osana yliopiston valtasuhteita. Aiemmissa tutkimuksissaan hän on keskittynyt sukupuolen, iän ja paikan välisiin suhteisiin niin metsässä kuin älykaupungissakin. Nykyisin hän liikkuu tutkimuksissaan posthumanismin, feministisen uusmaterialismin, affektien ja (aisti)etnografian kudelmissa.

Antti Teittinen, YTT, dosentti. Toimii tutkimuspäällikkönä Kehitysvammaliitossa. Koordinoi Kehitysvammaliiton tutkimustoimintaa. Tutkimusintressejä ovat vammaisuuden ilmiön aikalaisanalyysi sekä aihepiirin rakennekriittinen ja yhteiskuntateoreettinen tutkimus. Kiinnostunut myös nuorisotutkimuksesta, arkkitehtuurin yhteiskunnallisista merkityksistä ja valtatutkimuksesta.

Riikka Turtiainen, FT, dosentti. Toimii digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtorina Turun yliopistossa. Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteet liittyvät sosiaaliseen mediaan ja urheiluun erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista sekä kehollisuuteen ja liikuntakulttuurien digitalisoitumiseen. Muita asiantuntija-alueita ovat verkkotutkimusetiikka sekä teknologian ja verkkoyhteisöjen kulttuurinen tutkimus.

Juhana Venäläinen, FT, Itä-Suomen yliopisto. Tutkimusalueina mm. työn ja talouden muodonmuutokset, populaari talousajattelu, yhteisvaurauden ja yhteiskäytön teoriat sekä aistien ja affektien kulttuurintutkimus.