Parisuhde ilman seksiä?

Parisuhteen seksuaaliset normit aseksuaalien kertomuksissa

Kirjoittajat

  • Katriina Koponen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

aseksuaalisuus, aseksuaalit, parisuhde, läheissuhteet, seksi

Abstrakti

Aseksuaalisuus on viime vuosikymmenenä yleistynyt seksuaalisen kokemuksen kategorisoimisen muotona myös Suomessa. Lisääntyneestä informaatiosta huolimatta aseksuaalit kokevat yhä erilaisia haasteita navigoidessaan yhteiskunnan seksuaalivaatimusten ristipaineessa. Parisuhteet näyttäytyvät erityisenä tilana, jossa aseksuaalit joutuvat pohtimaan seksuaalisen kokemuksensa suhdetta kulttuurisiin normeihin. Jälkimoderneissa yhteiskunnissa parisuhteiden emotionaalisesta tyydyttävyydestä on tullut tärkeä suhteita ylläpitävä voima, jolloin myös suhteen seksuaaliselle tyydyttävyydelle annetaan merkittävästi arvoa. Seksuaalinen toiminta sekä määrittää parisuhteen erityiseksi läheissuhteeksi että kertoo osapuolten tunteista toisiaan kohtaan. Parisuhteen haluavat aseksuaalit joutuvat aktiivisesti pohtimaan ja neuvottelemaan parisuhteen seksuaalisen ulottuvuuden järjestelyjä navigoidessaan parisuhdekentällä. Kulttuuriset viestit seksin tärkeydestä parisuhteen kategoriassa koetaan niin voimakkaiksi, että aseksuaalisen kokemuksen koetaan monin tavoin vaikeuttavan ellei jopa estävän onnellisen parisuhteen saavuttamisen. Aseksuaalien kertomukset tekevätkin näkyväksi parisuhteen kategoriaan liitettyjä käsityksiä ja odotuksia. Tämä tutkimus analysoi kategoria-analyysin keinoin aseksuaalien kokemuksia seksuaalisista odotuksista parisuhteen kulttuurisessa kategoriassa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-27

Viittaaminen

Koponen, K. (2022). Parisuhde ilman seksiä? Parisuhteen seksuaaliset normit aseksuaalien kertomuksissa. Kulttuurintutkimus, 39(2), 35–50. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/107751