Läheisyyksiä ja etäisyyksiä nautinnon kansallisgalleriassa

Alaston Suomi tilana ja paikkana

Kirjoittajat

  • Maria Vihlman Turun yliopisto

Avainsanat:

alaston suomi, digitaalinen etnografia, seksuaalisuus, seksi, nautinto, feministinen maantiede, kehollisuus, alastomuus

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee sitä, miten Alaston Suomi -yhteisöpalvelun käyttö nivoutuu kokemukselliseen ja maantieteelliseen suomalaisuuteen seksuaalisuutta ajassa ja paikassa järjestäen. Aineisto on koostettu vuosien 2020–2021 aikana tehdyistä Alaston Suomi -käyttäjien haastatteluista (n=31) sekä havainnoinnista alustalla. Analyysissa keskitytään tapoihin, joilla läheisyydestä ja etäisyydestä käytävät neuvottelut järjestävät sivuston sosiaalista tilaa. Alaston Suomi toimii digitaalisena tilana ja paikkana, joka nivoutuu läheisesti maantieteelliseen Suomeen niin alueellisesti kuin symbolisestikin. Alustalla otetaan myös etäisyyttä suomalaisuuteen ja haastetaan totuttuja ymmärryksiä seksuaalisuudesta, seksin kulttuurisesta paikasta ja siitä, millaiset kehot saavat näkyä, nauttia ja leikkiä yhdessä. Kuten kaikki yhteisöt, Alaston Suomikin muodostaa omia keskiöitään ja periferioitaan, ja erilaiset kehot ja mieltymykset pääsevät nautinnon kartalle eri tavoin. Analyysi osoittaa, että maantieteelliset ja kokemukselliset välimatkat yhtä aikaa tarjoavat mahdollisuuksia ja asettavat reunaehtoja kehollisuuden, seksuaalisuuden ja nautinnon toteuttamiselle.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-27

Viittaaminen

Vihlman, M. (2022). Läheisyyksiä ja etäisyyksiä nautinnon kansallisgalleriassa: Alaston Suomi tilana ja paikkana. Kulttuurintutkimus, 39(2), 19–34. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/110878