Kuopion koulun kuvataide 1980‒1986

Lehdistönäkyvyys ja bourdieulainen taidekenttä

Kirjoittajat

  • Anna Vepsä Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Kuopiossa toimi vuosina 1980‒1986 uusekspressionistinen kuvataiteilijaryhmittymä, jolle annettiin mediassa nimitys Kuopion koulu. Väljän ryhmän ydinhenkilöitä olivat Markku Kolehmainen (s. 1951), Pentti Meklin (s. 1952), Pauno Pohjolainen (s. 1949) ja Teemu Saukkonen (s. 1954). Artikkelissani tutkin ja erittelen tapoja, joilla kriitikot ja muut journalistit puhuivat ilmiöstä ajan lehtiartikkeleissa. Lisäksi tutkin yleisönosastokeskustelua, jota käytiin Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Liberan ja Kuopion kaupungin julkishallinnon välillä sekä Ars Liberan vanhemman ja nuoremman taiteilijasukupolven välillä. Käyttäen menetelmänä diskurssianalyysiä pyrin löytämään aineistosta toistuvia repertuaareja ja taustaa siihen, millaisin keinoin maaseutukaupungin taiteilijaryhmää ja heidän taidettaan käsiteltiin lehdistössä ja miten ilmiöstä tuli valtakunnallisesti noteerattu. Teoreettisen taustan osalta käytössä on eritoten sosiologi Pierre Bourdieun kenttäteoria. Tutkimuksen aineisto käsittää 356 lehtileikettä, joiden joukossa on artikkeleja, uutisia ja mielipidekirjoituksia. Tutkimuksen löydökset keskittyvät taideilmiön sanoittamiseen ja mediakuvan kartoittamiseen. Artikkelista tulee osa Kuopion koulua koskevaa taidehistorian väitöskirjaa, jonka muita artikkeli-aiheita ovat Kuopion koulun taideteosten naiskuva ja Teemu Saukkosen taide Kuopion koulun tapausesimerkkinä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-11-16

Viittaaminen

Vepsä, A. (2022). Kuopion koulun kuvataide 1980‒1986: Lehdistönäkyvyys ja bourdieulainen taidekenttä. Kulttuurintutkimus, 39(3), 4–21. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/110986