Mitä tupakka merkitsee

Kirjoittajat

  • Erkki Vainikkala Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

Mika Hallila, tupakka, suomalainen kirjallisuus, semiotiikka

Abstrakti

Mika Hallila, Savumerkkejä. Tupakointi suomalaisessa kirjallisuudessa 1800-luvulta
2000-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2019. 288 s.

Osasto
Kirjaesittelyt

Julkaistu

2021-12-08

Viittaaminen

Vainikkala, E. (2021). Mitä tupakka merkitsee. Kulttuurintutkimus, 38(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/111378