Digitaalinen etnografia tarttumapintana nuorten arkeen

Kirjoittajat

  • Kristiina Korjonen-Kuusipuro
  • Sari Tuuva-Hongisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Avainsanat:

digitaalinen etnografia, nuorisotutkimus, digitalisaatio, nuorten arki

Abstrakti

Verkko on nuorille tärkeä tila ja toimintaympäristö. Digitaalinen etnografia on yksi mahdollinen menetelmä, kun tutkitaan nuorten verkon käyttöä ja heidän digitaalista arkeaan. Digitaalisesta etnografiasta on kirjoitettu jo paljon, mutta jo sen moninaisista nimityksistä johtuen menetelmän määrittely on varsin sekavaa.  Tässä metodologisessa artikkelissamme selvitämme, millaisia erityispiirteitä digitaalisen etnografiaan liittyy tutkittaessa erityisesti nuoria ja miten tavoittaa ja havainnoida nuorten digitaalista arkea. Artikkelimme on osa DEQUAL-tutkimushanketta, jossa tutkimme digitalisaation eriarvoistavaa vaikutusta yhdeksäsluokkalaisten nuorten elämässä eri puolilla Suomea. Verkossa tehtävä etnografinen tutkimus vaati tutkijalta ”perinteisen” etnografian ymmärtämisen lisäksi teknistä osaamista. Omassa tutkimuksessa havaitsimme, että teknisen osaamisen vaatimus voi myös syventää vuorovaikutusta tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien nuorten välillä ja avata samalla polkuja kanssatutkijuudelle, kun nuoret ovat tutkimusprosessissa oman elämänsä asiantuntijoita ja kyvykkäitä toimijoita.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-04-05

Viittaaminen

Korjonen-Kuusipuro, K., & Tuuva-Hongisto, S. (2023). Digitaalinen etnografia tarttumapintana nuorten arkeen. Kulttuurintutkimus, 40(1), 55–69. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/112898