Tasapainoilua kiistanalaisten terveysilmiöiden tutkimuksessa vaikuttavan tutkimuksen aikakaudella

Kirjoittajat

  • Pia Vuolanto Tampereen yliopisto
  • Johanna Nurmi

Avainsanat:

kiistanalaiset terveysilmiöt, vaikuttavuus, tiedeviestintä, rokotekriittisyys, vaihtoehtohoidot

Abstrakti

Artikkelissa tarkastelemme tutkijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisen keskustelun kulkuun sekä säilyttää oma neutraalisuutensa suhteessa kiisteltyyn ja tunteita herättävään tutkimusaiheeseen.  Kysymyksenasettelu lähtee omista kokemuksistamme rokotekriittisyyden ja vaihtoehtohoitojen tutkijoina. Perehdymme kiisteltyjä terveysaiheita tarkastelevan tutkimuksen asemaan julkisessa keskustelussa ammentaen kirjallisuudesta, jossa on pohdittu kiistatutkijan rooleja, tutkijoita asiantuntijana julkisuudessa sekä tutkimuksen vaikuttavuutta.

Artikkelimme jakaantuu kolmeen analyysin tasoon. Ensinnäkin tarkastelemme kehyksiä, joihin terveysilmiöitä tutkivat yhteiskuntatieteilijät raamitetaan julkisuuden areenoilla. Toiseksi tutkimme odotuksia, joita eri yleisöillä on kiisteltyjen terveysaiheiden tutkimusta kohtaan. Kolmanneksi pohdimme, millaisiin rooleihin media on meitä keskustelussa asettanut.

Kiistanalaisten terveysaiheiden tutkimus on tasapainoilua. Artikkelissa pohdimme oman julkisen roolimme kautta tutkijaroolin monimuotoistumista erityisesti koronapandemian aikana. Hyödynnämme omaan tutkimukseemme liittyviä esimerkkejä analysoidessamme tasapainoilua vaikuttamisen ja puolueettomuuden välillä, joka väistämättä sisältyy kiistanalaisia aiheita käsittelevään ihmistieteelliseen tutkimukseen. Kysymme myös, millaisia uhkia ja mahdollisuuksia julkiseen keskusteluun osallistuminen tarjoaa tutkimuksen vaikuttavuuden kannalta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-30

Viittaaminen

Vuolanto, P., & Nurmi, J. (2022). Tasapainoilua kiistanalaisten terveysilmiöiden tutkimuksessa vaikuttavan tutkimuksen aikakaudella. Kulttuurintutkimus, 39(4), 3–18. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/115768