Rasisminvastainen kokoomateos haastaa tieteen konventioita

Kirjoittajat

  • Jukka Jouhki ks. email

Avainsanat:

rasismi, valta, vastarinta, kirja-arvio, rotu, rodullistaminen, kolonialismi

Abstrakti

Rasismi, valta ja vastarinta. Toim. Suvi Keskinen, Minna Seikkula & Faith Mkwesha. Gaudeamus. 287 s.

Osasto
Kirjaesittelyt

Julkaistu

2022-06-27

Viittaaminen

Jouhki, J. (2022). Rasisminvastainen kokoomateos haastaa tieteen konventioita . Kulttuurintutkimus, 39(2), 51–53. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/119635