Äänellinen vyöhykkeistäminen kuluttajatarjouman rakentamisessa

Etnografinen tutkimus lahtelaisten seksikauppojen ääniympäristöistä

Kirjoittajat

Avainsanat:

seksikaupat, taustamusiikki, asiakaskokemus

Abstrakti

Äänielementit ovat avainasemassa, kun erotiikka-alan liikehuoneistoon luodaan erilaisia tarjoumia kuluttajalle. Liiketilaan rakennetaan vyöhykkeitä yhdistelemällä auditiivisia, visuaalisia ja haptisia aistimellisia kokemuksia. Vyöhykkeillä ehdotetaan kuluttajalle tietynlaista ymmärrystä liiketilasta. Tämän ymmärryksen keskeinen juonne on jännite ja jatkumo arkitodellisuuden ja eroottisen todellisuuden välillä. Rinnakkaisia fantasiajatkumoita on mahdollista jäljittää myös suhteessa muiden elämyskuluttamisen tilojen – kauneussalonkien, pakohuoneiden tai elämysravintoloiden – tarjoamiin todellisuuksiin.

Tapaustutkimus erotiikka-alan liiketilojen äänellisestä toteutuksesta nostaa äänielementit sivumaininnoista keskiöön. Painopiste on taustamusiikkikäytännöissä. Etnografinen tutkimus käyttää aineistoina kysely-, haastattelu- ja kenttätyömateriaaleja vuosilta 2020–2022. Artikkelissa esitetään kaksi eri tasoista kysymystä: 1) miten asiakkuutta rakennetaan äänellisesti lahtelaisissa seksikaupoissa, ja 2) miten musiikin ja kuluttamisen suhde ilmenee näissä kaupoissa? Viimeksi mainittu kysymys laajenee tutkimustehtäväksi – uudenlaisen, vyöhykkeistämiselle sensitiivisen näkökulman ehdottamiseksi kuluttamisen tilojen ja musiikin suhteen tutkimukselle.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-10-27

Viittaaminen

Kilpiö, K. (2023). Äänellinen vyöhykkeistäminen kuluttajatarjouman rakentamisessa: Etnografinen tutkimus lahtelaisten seksikauppojen ääniympäristöistä. Kulttuurintutkimus, 40(3), 24–44. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/122630